Xem Bảng Báo Giá Thay Màn Hình

Giá thay màn hình tivi samsung, lg, sony 32 loại 2K – 4K từ 1.500.000 – 2.200.000

Giá thay màn hình tivi samsung, lg, sony 40 inch 2K – 4K từ 2.200.000 – 3.200.000

Giá thay màn hình tivi samsung, lg, sony 42 inch 2K – 4K từ 2.800.000 – 3.500.000

Giá thay màn hình tivi samsung, lg, sony 43 inch 2K – 4K từ 2.800.000 – 3.800.000

Giá thay màn hình tivi samsung, lg, sony 49 inch 2K – 4K từ 3.800.000 – 4.500.000

Giá thay màn hình tivi samsung, lg, sony 55 inch 2K – 4K từ 4.500.000 – 5.500.000

Giá thay màn hình tivi samsung, lg, sony 65 inch 2K – 4K từ 8.000.000 – 12.000.000

Giá thay màn hình tivi samsung, lg, sony 75 inch 2K – 4K từ 12.000.000 – 16.000.000

Giá thay màn hình tivi samsung, lg, sony 85 inch 2K – 4K từ 18.000.000 – 22.500.000